PROJEKT
KONCEPCYJNY
START
Jest to projekt o najmniejszym zakresie i zarazem najtańszy. Przeznaczony głównie dla osób, które nie są jeszcze przekonane do współpracy z architektem.
 
Pakiet PROJEKT KONCEPCYJNY - START jest dobrym rozwiązaniem we wnętrzu w którym, zależy nam na rozwiązaniu problemu funkcjonalnego a nie na kreowaniu estetyki czy szczegółowych rozwiązań. Projekt ten pozwoli na rozmieszczenie poszczególnych sprzętów w dogodny sposób, jednak nie rozwiąże wielu problemów i nie wykorzysta w pełni potencjału pomieszczenia.
OKREŚLENIE POTRZEB UŻYTKOWNIKÓW
 
Etap przeprowadzany na podstawie szczegółowego wywiadu z inwestorem. Celem jest rozpoznanie potrzeb klienta oraz jego oczekiwań co do wnętrza. Pod uwagę brane są miedzy innymi funkcje pomieszczenia oraz liczba użytkowników i ich przyzwyczajenia.
 
W przykładowym projekcie określone zostało m.in.
- funkcja: dom wypoczynkowy dla turystów
- przeznaczenie dla 2-3 gości
- oddzielna kuchnia
- stolarka okienno-drzwiowa do wymiany
- projekt niskobudżetowy
WIZJA LOKALNA I SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ.

Wizja lokalna pozwala na oględziny stanu istniejącego, który zostają udokumentowane za pomocą fotografii.
Określany jest stan zachowania poszczególnych elementów, pod kątem wykorzystania ich w nowym projekcie.
INWENTARYZACJA BUDOWLANA LOKALU
Inwentaryzacja jest przeprowadzeniem dokładnego pomiaru pomieszczenia. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów sporządzany jest rysunek stanu istniejącego w skali. Inwentaryzacja to jeden z najważniejszych etapów, będący podstawą do stworzenia projektu wnętrza. Istotne są wszystkie elementy jak ściany, otwory, istniejące instalacje. Na tym etapie określana jest również nośność poszczególnych ścian pod kątem ewentualnych wyburzeń. 
USTALENIE PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO
Jest to etap, w którym skupiamy się w pełni na maksymalnym wykorzystaniu pomieszczenia do jego funkcji, tak aby było łatwe w użytkowaniu. Wyposażenie rozmieszczane jest pod kątem maksymalnego wykorzystania dostępnej przestrzeni pod zadaną funkcję, z zachowaniem zasad ergonomii tak aby między sprzętami zachowane były odpowiednie odległości. Zależnie od potrzeb, przygotowywane są minimum dwie, a najczęściej kilka wersji układu pomieszczenia, na rzutach w technice czarno-białej. Koncepcja nie uwzględnia estetyki wnętrza ani innych istotnych parametrów jak np. rozmieszczenie punktów świetlnych.
 
PRZEBIEG ŚCIAN
Projekt przebiegu ścian przedstawiony jest na rzucie z zaznaczeniem ścian do wyburzenia oraz nowo projektowanych. Zaznaczone są również nowo projektowane otworów oraz otwory przeznaczone do zamurowania. Określony zostaje również materiał nowo projektowanych ścian. W zależności od przypadku w projekt może być zaangażowany również konstruktor tak aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo konstrukcji. 

Po prawej fragment rzutu projektu przebiegu ścian.
WYTYCZNE ELEKTRYCZNE 
Rysunki obejmują wytyczne obejmujące - wyznaczenie punktów świetlnych, rozmieszczenie włączników i gniazdek elektrycznych. Rysunki są zwymiarowane i opisane. Określone są również wysokości gniazdek i włączników.
 
WYTYCZNE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Rysunki obejmują wytyczne obejmujące - wyznaczenie punktów poboru wody oraz odpływów, rozmieszczenie grzejników centralnego ogrzewania lub ogrzewania podłogowego.
 
Rozwiązywanie układu wnętrza wyłącznie na rzutach 2D może dawać mylne wrażenie przestrzeni, dlatego nie jest dobrym rozwiązaniem przy małych wnętrzach.
PROJEKT KONCEPCYJNY - START jest płatny z góry przy przyjmowaniu zlecenia.
DOWIEDZ SIĘ CZYM JEST UKŁAD FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY
POSTAW NA JAKOŚĆ - ZOBACZ LEPSZE PAKIETY

Spotkajmy się :) 

Umów się na spotkanie

architektura@tuta.io / 889-553-702


lub odwiedź biuro: Podwilk 358B 

mgr inż. arch. Beata Pałdia
Adres: Podwilk 358 B , 34-722 Podwilk

Kontakt:

email: architektura@tuta.io 
tel. 889-553-702

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność firmy Beata Pałdia Architekturai i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody właściciela firmy. 
 

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.
 

Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej zgody właścicieli serwisu jest zabronione. Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji.